Codi 2017/ / / / / / / / / / / / / /295


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Codi 2017/ / / / / / / / / / / / / /295"

Transcripción

1 Codi 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /269

2 2017/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /226

3 2017/ / / / / /220

4 Títol Concedir llicència de legalització i reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XXX del polígon X Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de piscina amb pavelló annex a habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la XXX del polígon X (exp. 000/16) Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamliliar aïllat existent a la parcel.la XX del polígon X (exp. 000/15) Drecret incoació Exp. RPA 6172/2016. Concedir llicència de legalització d'establiment turístic "Apartaments XX" a la ctra. Formentor, núm. XX (exp. 000/14) Concessió de pròrroga de tres mesos per a l'execució de les obres d'habitatge i piscina a la parcel.la XX del polígon X (exp. 000/09) Concessió de llicència de projecte bàsic i d'execució de reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, transformant-lo en unifamiliar al c/ Sant Josep, núm. X (exp. 00/17) PAGAMENT A JUSTIFICAR FIRA TURISME BILBAO Decret convocatoria Junta de Govern Local Nomenament policía interí, Sr. V. F. G. S. Assab implantació botiga d'aliments al Pg. Anglada Camarassa, XX a (Exp. 0000/09) Requeriment documentació expt contractació EMSER/2017/2 Assab canvi de titular de cafeteria ubicada al c/ Llevant, XX (Exp. 00/2017) Concessió de llicència de projecte bàsic de reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ Convent, núm. XX (exp. 0000/16) Sol licitud al SOIB d'un informador de turismo per cobrir reducció jornada M. B.C. Assab implantació bar-cafeteria Pg. A. Camarassa, XX. Devolució fiança definitiva contracte SMOE Devolució aval "obres de urbanización de l'unac 33 Concedir llicència de projecte bàsic i d'execució de canvi de coberta i consolidació d'edificació aïllada existent a la parcel.la XXX del polígon X (exp. 000/17) Denegació de llicència de legalització de piscina i caseta en habitatge unifamiliar aïllat a la parcel.la XXX del polígon X (exp. 000/15) Devolució fiança "assistència técnica temes ambientals" Aprovació de modificacions en el transcurs de les obres d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la urb. Bóquer, c/ Troneta, núm. XX (exp. 000/15) Aprovació del projecte d'execució d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina trasters i aparcament subterrani a la Urb. Bóquer, solars XXA i XXXA (exp. 00/16) Aprovació del projecte d'execució d'instal.lació i obra d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina i aparcament soterrani a la urb. Bòquer solars XXA i XXXA (exp. 00/16) Concedir llicència de primera utilització de demolició d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a les parcel.les XXX del polígon X (exp. 000/16) Concessió de llicència de projecte bàsic d'obra i instal.lació d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, aparcament i piscina als solars núm. XXA i XXXA de la urbanització de Bòquer (exp. 000/16) Decret comunicació prèvia conjunts Concedir llicència d'instal.lació i obra (bàsic) d'edifici plurifamiliar de 6 habitatges, piscina i aparcament soterrani a la Urb. Bóquer, solars núm. XXA i XXXA (exp. 000/16) Restar assabentament de comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en actuacions de manteniment de coberta al c/ Gruat, XX (exp. 000/17) Decret convocatoria Ple ordinari APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER GENERACIÓ DE CRÈDITS. Nomenament policía interí per cobrir vacant, Sr. O, R, F, Nomenament policía local interí, per cobrir comissió de serveis del Sr. Rafel Coves Femenia, Sr. J. F. C. N. Aprovació de reducció de jornada i sou peó neteja dependències, Sra. M. R. R. M. OFERTA PLACES ESCOLETA MUNICIPAL Nomenament Lletrats i Procurador al RCA Actuacions P.O. 192/2016. Assab implantació activitat de comerç de productes alimentaris al Pg. A. Camarassa, XXX A (Exp. 0000/09 - Absis Devolució aval "projecte modernització administrativa local Decret llicència bàsic i executiu Assab implantació activitat de magatzem i comerç de fontaneria i electricitat al c/ Ferrer AXX (Exp. 00/2014)

5 Decret convocatoria Comissió Informativa Permanent Generala de dia 21 d'abril de 2017 Adjudicació contracte explotació del bar restaurant del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença Assab canvi titular bar Kebab de playa al c/ Verge del Carme, XX AIXECAMENT OBJECCIÓ FACTURES I HORES EXTRES Assab canvi de titular cafeteria T. ubicada al c/ Verge del Carme, XX Assab transmissió llicènci d'obertura de cafeteria ubicada al Pg. S., XXX, local X Assab implantació activitat de venda de roba al c/ Ecònom Torres, XX Ctra. Formentor, XX APROVACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR FIRA TURISME BARCELONA DIES 21 A 23 ABRIL 2017 Contractació un auxiliar adm. per necessitats extraordinàries Esports Contractació auxiliar per a guarda exposició de Museu, a Decret convocatoria Junta de Govern Local de dia 18 d'abril de 2017 FRACCIONAMENT LIQUIDACIÓ SANCIONADOR OVP CASA V D M Llista provisional admesos i exclosos Mercat Nocturn temporada turística 2017 Resolució Alcaldía abonament productivitat funcionaris, abril 2017 Decret de modificació en el transcurs de les obres de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Gonçal Ferragut, núm. XX Decret aprovació de de modificacions al transcurs de les obres de reforma d'habitatge existent al pol. X parcel la Decret d'assabentament de comunicació prèvia seguretat i salut de conservació de façana al c/ Bisbe Desbach, Decret convocatoria Ple extraordinari 12 d'abril de 2017 Assabantament de comunicació prèvia per a la reparació de façana del c/ Roger de Flor, núm. XX Restar assabentament de la comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en modificació de cuina, banys i façana i enrajolar la planta baixa de l'habitatge ubicat al carrer Coronel Aloy núm. XX (exp. 000/17) Denegar la sol licitud de comunicació prèvia d'inici d'obres al carrer Tito Cittadini, XX (exp. 000/17) Decret d'aprovació del projecte d'execució d'habitatge unifamiliar aïllat a la parcel la XXX el polígon X Concessió de llicència de primera utilització de substitució de coberta al c/ Ecònom Cifre, núm. XX (exp. 000/15) Concessió llicència de primera utilització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Oronella, núm. XXX (exp. 0/12 i Restar assabentament de la comunicació prèvia d'inici d'obres consistents en enrajolar bany al solar ubicat a la parcel la XXX del polígon X per la Sra. M V R Concessió llicència primera utilització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i piscina al c/ de la Lluna, núm. X (exp. 000/15) Restar assabentament comunicació prèvia conjunta Concedir llicència de primera utilització de legalització de trasters i d'ampliació de portal de la façana del c/ Creus, núm. XX (exp. 000/14) Concedir llicència de primera utilització de legalització i ampliació de reforma d'habitatge al c/ formentor, núm. XX de pollença (exp. 00/13) Concedir llicència de primera utilització de demolició de piscina existent i contrucció de nova piscina al c/ de la Troneta, núm. X (exp. 000/15) Concessió de llicència de primera utilització de legalització d'habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. 000/15) Concessió de llicència de primera utilització de legalització de consolidació, reforma i ampliació i canvi de coberta i acabats al c/ Torres, núm. XX (exp. 000/14) Concessió de llicència de 1a utilització d'adicció d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres sobre habitatge existent al c/ Roger de LLúria, núm. XX (exp. 000/14) Decret segon requeriment de documentació previ a l'adjudicació del contracte d'explotació del bar del poliesportiu Assab implantació activitat de venda al detall de roba al c/ Antoni Maura, XX (Exp. 00/14 i 00/14) Sol licitud subvenció al SOIB per a la contractació d' un Agent d'ocupació i Desenvolupament Local Assab implantació activitat de centre d'estètica al c/ Roger de Flor, XX (Exp. 00/2016) Assab implantació activitat de distribució i venda d'embarcacions al c/ Atilio Boveri, XX, local XX Ordenar el restabliment de l'ordre jurídic pertorbat amb la reposició al seu estat originari (demolició), del canvi d'ús de magatzem agrícola a habitatge a la parel.la XXX del polígon X (EIU 4/03) Decret convocatoria sessió extraordinària Comissió Informativa Permanent General de dia 7 d'abril de 2017 DECRET AIXECAMENT OBJECCIÓ FACTURES DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ EXERCICI 2016 AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS

6 Concessió de llicència de 1a utilització de reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Cala Molins, núm. XXX (exp. 00/01) Concedir llicència de 1a utilització d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina a la parcel.la XXX del polígon X (exp. Concedir llicència de 1a utilització de reestructuració d'habitatge unifamiliar aïllat i addicció de piscina a la parcel.la XXX del polígon X(exp. 000/11) Concedir llicència de 1a utilització de piscina al c/ de les Creus, núm. XXX (exp. 000/10) Sol licitud al SOIB de dos auxiliars per a l'àrea d'esports ( 6 mesos, expt. 15/2017) i guarda exposicions ( expt.